mr. A.S. Fontijn (Advocaat)  

Intervisie  

Intervisie voor advocaten en mediators


Lieke Fontijn begeleidt intervisiebijeenkomsten voor onder andere (vFAS) advocaten, (MfN) mediators of andere professionals binnen hun eigen organisatie.

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten / mediators onder begeleiding van een deskundige. Van belang is het dat men zich in de groep veilig voelt, en daarom werk ik vaak jaren met dezelfde groepen.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening, ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of om dilemma’s die spelen. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider een deskundige is en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van het nog in te voeren artikel 26, van de Advocatenwet. Als advocaat / intervisie begeleider voldoe ik vanzelfsprekend aan dat vereiste.  

Vereisten voor intervisie:

  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aaneengesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
  • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
  • deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
  • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.


De intervisie bijeenkomsten worden regelmatig gehouden op locatie te Zeewolde, of bij u op kantoor of op andere locatie.


VRAAG HIER INFORMATIE OVER DE INTERVISIE BIJEENKOMSTEN

Eigen cursuslocatie

De intervisie bijeenkomsten worden regelmatig gehouden op locatie te Zeewolde.

Lieke Fontijn

vFAS erkend intervisie-begeleider, voldaan aan vereisten van NOVA

Begeleiding intervisiegroepen van o.a. advocaten, waaronder advocaat-scheidingsbemiddelaars, familierecht advocaten en bopz advocaten, en MfN-registermediators.

Incompany trainingen

Desgewenst worden de bijeenkomsten bij u op kantoor of op een andere locatie gehouden.